Customer area or Leadership Support Log In

INOVAČNÍ TVORBAŘÍZENÍZMĚN

NAŠE FILOSOFIE:

Mnoho organizací stále hledá nové koncepce pro dosažení svých strategických cílů při měnících se podmínkách trhu. Jsme přesvědčeni, že právě nápady, vědomosti a schopnosti pracovníků jsou ty, které umožňují podniku, aby tuto úlohu zvládl. Proto má další vzdělávání zaměstnanců a organizací klíčové postavení. Aby bylo možné dosáhnout efektivní přínos, musí další vzdělávání zaměstnanců kriticky odrážet tradiční názory a nabízet kreativní a inovační nasazení pro vývoj a spojování pracovníků. Společnost Change International chce být průkopníkem a také pro své zákazníky sledovat při účasti na mezinárodních konferencích nejlepší pracovní postupy (“best practice”). Vypracovali jsme například koncepce pro zužitkování myšlenky vyvážené výsledkové karty (Balanced Scorecard) ke zlepšení kvality v dalším vzdělávání zaměstnanců. Trhy informací budou mezitím používat četní zákazníci, aby jimi podporovaly důležité procesy změn ve vlastním podniku.
Zákazníci k nám přicházejí, protože hledají upřímný pohled zvenčí a nebo kompetentního sparring-partnera pro svoje projekty. Realizaci potom často přebírají již sami se svým vlastním týmem.

UKÁZKY NAŠÍ PRÁCE

Jak jsme pomohli našim klientům dosahovat jejich cílů:

  • Vývoj a zavádění podnikových principů v různých zemích pomocí programu pro další vzdělávání vedoucích pracovníků
  • Organizace a realizace “open space conference” s 200 špičkovými vedoucími pracovníky podniku působícího na celém světě
  • Zavádění vyvážené výsledkové karty vedení do podniku farmaceutického průmyslu.
  • Příprava a poradenská činnost podniku v rámci modelu “Investovat do lidí (IIP)”

Mobilising the critical mass with a large group intervention (Info Market)

KRITICKÉ OTÁZKY PRO INOVAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ PROCESŮ ZMĚN:

  • IExistuje strategie dalšího vzdělávání zaměstnanců, kterou podporuje a prosazuje řídící tým?
  • Kontrolujeme pravidelně kriticky naši vlastní vývojovou práci?
  • V jakém rozsahu si necháváme dělat systematicky a pravidelně zpětnou vazbu našimi interními zákazníky, abychom prověřili náš současný image v podniku a kvalitu naší práce?
  • Využíváme nástroj “Benchmarking” (porovnávání) ke kontinuálnímu zlepšení našich výkonů (služeb)?