Customer area or Leadership Support Log In

ROZVOJ PRACOVNÍKŮ

NAŠE FILOSOFIE:

Existují pracovníci, kteří přispívají rozhodujícím podílem k hospodářské soutěži. Každý pracovník má své zvláštní přednosti i slabiny. Myslíme si, že je to prospěšné nejen pro jednotlivé pracovníky, ale i pro podnik, aby se zaměřoval na další rozvoj individuálních sil.
Z tohoto důvodu podporuje společnost Change International své zákazníky a jejich pracovníky především v tom, aby identifikovali a rozvíjeli stávající potenciál.
Lidé se rozvíjejí nejlépe tehdy, když stojí před konkrétními úkoly. Dáváme proto přednost nasazení “praktické výuky” tradičních koncepcí jako jsou simulace a hry s přidělenými úlohami. Získali jsme zkušenost, že právě tyto programy, které obsahují prvek “praktické výuky” působí na organizaci nejen více pozitivně, ale také trvaleji a a lépe se měří. Jsme seznámeni s velkým počtem nástrojů, jako je například 360o Feedback (zpětná vazba). Tyto nástroje podporují identifikaci příslušných požadavků rozvoje. Kromě toho se dají ještě lépe pozorovat ve změnách chování. Náš postup přesvědčil mnoho zákazníků. Z tohoto důvodu jsme společně vytvořili velké množství programů pro další vzdělávání vedoucích pracovníků ve všech odvětvích i v mezinárodních rámcích.

UKÁZKY NAŠÍ PRÁCE

Jak jsme pomohli našim klientům dosahovat jejich cílů:

Mezinárodní program pro další vzdělávání vedoucích pracovníků pro:

  • mladé lidi v podniku
  • střední management
  • špičkové vedoucí pracovníky

Tyto programy obsahují podporu mentorů, coaching, 360° Feedback, Outdoor prvky, praktickou výuku a semináře jako prvky rozvoje.

Multiple stream approach of development programmes

KRITICKÉ OTÁZKY:

  • Jaké procesy existují pro identifikaci potenciálu?
  • Nabízíme pracovní kariéru, která je tak atraktivní jako kariéra ve vedení?
  • Známe klíčové osoby v podniku a víme jak je zapojíme do podniku?
  • Jak dobře kontrolujeme strategické rámcové podmínky pro dlouhodobou vývojovou práci?
  • Jaké nástroje na seminářích nabízíme, abychom umožnili výuku?
  • V jakém rozsahu integrujeme špičkové vedoucí pracovníky do výchovy kádrů?
  • Víme jaký skutečný užitek mají naše programy rozvoje pro jednotlivce a pro podnik?