Customer area or Leadership Support Log In

INTEGRACE NÁSTROJŮ A SYSTÉMŮ V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ A ORGANIZACÍ

NAŠE FILOSOFIE:

Stalo se všeobecně uznávanou zásadou, že podnik přežije jen tehdy, když se učí rychleji než jeho konkurence. Tento pohled vyžaduje, aby se krátkodobé myšlení doplnilo strategickou orientací. Společnost Change International podporuje zákazníky na této cestě osvědčenými systémy a nástroji, jako jsou například ty, které vytvářejí kontinuální proces změn, a nebo které přizpůsobují další vzdělávání zaměstnanců strategickým požadavkům. Pro nás je přitom důležité, aby tyto systémy a nástroje byly realizovatelné s osobami a osobnostmi zákaznického podniku. Dále jsme přesvědčeni o tom, že tato infrastruktura změny musí vyhovovat nejen specifické podnikové kultuře, ale měla by mít i potenciál, aby ji dále aktivně rozvíjela. Podporujeme naše zákazníky aniž bychom vytvářeli závislost. Provázíme je až se sami cítí v situaci, kdy se mohou starat o svoje nástroje, systémy a přizpůsobovat je změněným podmínkám. Tím umožňujeme našim zákazníkům, aby do budoucna udávali tón na svém trhu místo toho, aby tančili podle dané hudby.

UKÁZKY NAŠÍ PRÁCE

Jak jsme pomohli našim klientům dosahovat jejich cílů:

 • Realizace kontinuálního zlepšovacího procesu ve výrobě a v podnicích poskytujících služby.
 • Realizace systému cílové dohody
 • Realizace vyvážené výsledkové karty
 • Realizace 360° Feedback – systému (systému zpětné vazby)
 • Realizace analýzy potřeb vzdělávání a systému kontrolingu vzdělávání
 • Realizace ankety pracovníků
 • Realizace systému posuzování pracovníků

Examples: Steps to implement an MBO-System

KRITICKÉ OTÁZKY SOUVISEJÍCÍ S INTEGRACÍ SYSTÉMŮ A NÁSTROJŮ V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ A ORGANIZACÍ:

 • Jak přispívají současné projekty dalšího vzdělávání zaměstnanců a organizací k realizaci strategie?
 • Co dělá podnik, aby zlepšil schopnost učit se?
 • Existují procesy, které zajišťují, aby se vize a strategie jasně prodiskutovaly?
 • Známe kritické faktory úspěchu našeho podniku?
 • V jakém rozsahu bere podnik v úvahu názor a otázky pracovníků?
 • Jaké znaky má vaše podniková kultura? Do jaké míry vyžaduje kultura současné strategické zaměření?
 • Jaký je design procesů pro integraci nových systémů a nástrojů?
 • V jakém rozsahu se vám daří získávat u špičkového managementu souhlas s nástroji a systémy v dalším vzdělávání zaměstnanců a organizací?