Customer area or Leadership Support Log In

ZVYŠOVÁNÍ VÝKONU

NAŠE FILOSOFIE:

V konečném důsledku jde v podniku o to, aby se dosáhly výsledky. Samotný záměr nestačí. Podniky nepotřebují jen efektivní procesy a konkurenceschopné výrobky, ale i pracovníky se správnou kvalifikací a postoji.
Speciální postavení, které pracovníci zastávají ve výkonném procesu, vede ale někdy k tomu, aby se výsledky dosahovaly jen pomocí tréninků a seminářů. Naše zkušenost však ukazuje, že ještě existují jiné faktory, jako jsou například kvalita informací a zpětné vazby, které ovlivňují připravenost podávat výkony a schopnost pracovníků. Společnost Change International disponuje různými nástroji, které umožňují zákazníkovi, aby identifikoval skutečnou páku pro zlepšení výsledku. Z toho vyplývá potom nasazení řešení, které podnik skutečně vedou vpřed. Tento postup odpovídá naší zásadě: pomáháme našim zákazníkům dosáhnout jejich cíle.

UKÁZKY NAŠÍ PRÁCE

Jak jsme pomohli našim klientům dosahovat jejich cílů:

  • Rozsáhlé analýzy organizace
  • Podpora personálního oddělení v rámci velkoplošné restrukturalizace
  • Optimalizace administrativní práce v centrále podniku
  • Koncepce zlepšení orientace na zákazníka

Performance improvement matrix

VÝBĚR KRITICKÝCH OTÁZEK, KDYŽ CHCETE ZLEPŠIT VÝSLEDKY:

  • Které konkrétní problémy v podávání výkonu se mají dosáhnout?
  • Které cíle se mají opatřeními dosáhnout?
  • Jak víme, zda opatření bylo úspěšné?
  • Vědí pracovníci, jaký výkon se od nich očekává?
  • Jsou informace vhodné, aby se požadovala připravenost výkonu a výkonnost?
  • Podporuje současný motivační systém dosahování výsledků, které se od pracovníků očekávají?