Customer area or Leadership Support Log In

REALIZACE (PROSAZOVÁNÍ) STRATEGIÍ

NAŠE FILOSOFIE:

Strategie vychází z předpokladu, že podnik má z čeho vybírat. Strategický rozvoj vyžaduje rozhodnutí jak se mají dosahovat z výhledu podniku jeho odvozené cíle. Naše podpora se proto zaměřuje na to, abychom se zákazníky vyvíjeli alternativy jednání. Přitom budete mít prospěch z našich zkušeností ze všech odvětví a mezinárodních zkušeností. Pomáháme vám rovněž vypracovat plán komunikace, který přispívá k zakotvení strategie ve vašem podniku.

UKÁZKY NAŠÍ PRÁCE

Jak jsme pomohli našim klientům dosahovat jejich cílů:

 • Spojení analýzy pracovní atmosféry s doporučeními pro jednání ke zlepšení
 • Strategický rozvoj pro technologickou firmu spolu se členy vedení podniku
 • Moderace strategického workshopu pro nově situované obchodní banky
 • Strategický rozvoj pro “start-up” podniku
 • Poradenská činnost nadnárodního podniku s novou organizací personálního oddělení, která byla potřebná v rámci zavádění nového systému IT
 • Vývoj postupu pro velkoplošný projekt změn v rámci organizace

Example: Elements of strategy development

KRITICKÉ OTÁZKY STRATEGICKÉHO ROZVOJE:

 • Jak vypadá současný proces strategického rozvoje?
 • Jak rozsáhle vysvětlíte nové trendy svého trhu, ve společnosti a v politické situaci?
 • Do jaké míry zapojujete svoje zákazníky do procesu strategického rozvoje?
 • Jak zajistíte již procesem vývoje, aby se vaše strategie realizovala i později?
 • Máte ve svém podniku mechanismy, které vám umožňují, abyste zjistili existující předpoklady?
 • Využívají se smysluplně zkušenosti a vědomosti vašich pracovníků pro strategický rozvoj?