Customer area or Leadership Support Log In

SLUŽBY

Navrhujeme a dodáváme na míru programy na přesných specifikací zákazníka. Platformy pro doručení se může lišit v závislosti na potřebách a požadavcích klienta.

STRATEGICKÝ ROZVOJ

Strategie vychází z předpokladu, že podnik má z čeho vybírat. Strategický rozvoj vyžaduje rozhodnutí jak se mají dosahovat z výhledu podniku jeho odvozené cíle. Naše podpora se proto zaměřuje na to, abychom se zákazníky vyvíjeli alternativy jednání. Přitom budete mít prospěch z našich zkušeností ze všech odvětví a mezinárodních zkušeností. Pomáháme vám rovněž vypracovat plán komunikace, který přispívá k zakotvení strategie ve vašem podniku. Link

ROZVOJ PRACOVNÍKŮ

Existují pracovníci, kteří přispívají rozhodujícím podílem k hospodářské soutěži. Každý pracovník má své zvláštní přednosti i slabiny. Myslíme si, že je to prospěšné nejen pro jednotlivé pracovníky, ale i pro podnik, aby se zaměřoval na další rozvoj individuálních sil.
Z tohoto důvodu podporuje společnost Change International své zákazníky a jejich pracovníky především v tom, aby identifikovali a rozvíjeli stávající potenciál.
Lidé se rozvíjejí nejlépe tehdy, když stojí před konkrétními úkoly. Dáváme proto přednost nasazení “praktické výuky” tradičních koncepcí jako jsou simulace a hry s přidělenými úlohami. Získali jsme zkušenost, že právě tyto programy, které obsahují prvek “praktické výuky” působí na organizaci nejen více pozitivně, ale také trvaleji a a lépe se měří. Jsme seznámeni s velkým počtem nástrojů, jako je například 360o Feedback (zpětná vazba). Tyto nástroje podporují identifikaci příslušných požadavků rozvoje. Kromě toho se dají ještě lépe pozorovat ve změnách chování. Náš postup přesvědčil mnoho zákazníků. Z tohoto důvodu jsme společně vytvořili velké množství programů pro další vzdělávání vedoucích pracovníků ve všech odvětvích i v mezinárodních rámcích. Link

INOVAČNÍ TVORBAŘÍZENÍZMĚN

Mnoho organizací stále hledá nové koncepce pro dosažení svých strategických cílů při měnících se podmínkách trhu. Jsme přesvědčeni, že právě nápady, vědomosti a schopnosti pracovníků jsou ty, které umožňují podniku, aby tuto úlohu zvládl. Proto má další vzdělávání zaměstnanců a organizací klíčové postavení. Aby bylo možné dosáhnout efektivní přínos, musí další vzdělávání zaměstnanců kriticky odrážet tradiční názory a nabízet kreativní a inovační nasazení pro vývoj a spojování pracovníků. Společnost Change International chce být průkopníkem a také pro své zákazníky sledovat při účasti na mezinárodních konferencích nejlepší pracovní postupy (“best practice”). Vypracovali jsme například koncepce pro zužitkování myšlenky vyvážené výsledkové karty (Balanced Scorecard) ke zlepšení kvality v dalším vzdělávání zaměstnanců. Trhy informací budou mezitím používat četní zákazníci, aby jimi podporovaly důležité procesy změn ve vlastním podniku.
Zákazníci k nám přicházejí, protože hledají upřímný pohled zvenčí a nebo kompetentního sparring-partnera pro svoje projekty. Realizaci potom často přebírají již sami se svým vlastním týmem. Link

REALIZACE (PROSAZOVÁNÍ) STRATEGIÍ

Strategie vychází z předpokladu, že podnik má z čeho vybírat. Strategický rozvoj vyžaduje rozhodnutí jak se mají dosahovat z výhledu podniku jeho odvozené cíle. Naše podpora se proto zaměřuje na to, abychom se zákazníky vyvíjeli alternativy jednání. Přitom budete mít prospěch z našich zkušeností ze všech odvětví a mezinárodních zkušeností. Pomáháme vám rovněž vypracovat plán komunikace, který přispívá k zakotvení strategie ve vašem podniku.

Link

ZVYŠOVÁNÍ VÝKONU

V konečném důsledku jde v podniku o to, aby se dosáhly výsledky. Samotný záměr nestačí. Podniky nepotřebují jen efektivní procesy a konkurenceschopné výrobky, ale i pracovníky se správnou kvalifikací a postoji.
Speciální postavení, které pracovníci zastávají ve výkonném procesu, vede ale někdy k tomu, aby se výsledky dosahovaly jen pomocí tréninků a seminářů. Naše zkušenost však ukazuje, že ještě existují jiné faktory, jako jsou například kvalita informací a zpětné vazby, které ovlivňují připravenost podávat výkony a schopnost pracovníků. Společnost Change International disponuje různými nástroji, které umožňují zákazníkovi, aby identifikoval skutečnou páku pro zlepšení výsledku. Z toho vyplývá potom nasazení řešení, které podnik skutečně vedou vpřed. Tento postup odpovídá naší zásadě: pomáháme našim zákazníkům dosáhnout jejich cíle.

Link

INTEGRACE NÁSTROJŮ A SYSTÉMŮ V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ A ORGANIZACÍ

Stalo se všeobecně uznávanou zásadou, že podnik přežije jen tehdy, když se učí rychleji než jeho konkurence. Tento pohled vyžaduje, aby se krátkodobé myšlení doplnilo strategickou orientací. Společnost Change International podporuje zákazníky na této cestě osvědčenými systémy a nástroji, jako jsou například ty, které vytvářejí kontinuální proces změn, a nebo které přizpůsobují další vzdělávání zaměstnanců strategickým požadavkům. Pro nás je přitom důležité, aby tyto systémy a nástroje byly realizovatelné s osobami a osobnostmi zákaznického podniku. Dále jsme přesvědčeni o tom, že tato infrastruktura změny musí vyhovovat nejen specifické podnikové kultuře, ale měla by mít i potenciál, aby ji dále aktivně rozvíjela. Podporujeme naše zákazníky aniž bychom vytvářeli závislost. Provázíme je až se sami cítí v situaci, kdy se mohou starat o svoje nástroje, systémy a přizpůsobovat je změněným podmínkám. Tím umožňujeme našim zákazníkům, aby do budoucna udávali tón na svém trhu místo toho, aby tančili podle dané hudby. Link

EFEKTIVNÍ VYTVÁŘENÍ TÝMOVÉ PRÁCE

Většina lidí v organizacích pracuje v týmech. Proto se snahy o další vzdělávání zaměstnanců často zaměřují na podporu spolupráce v týmech a mezi týmy. V závislosti na identifikované páce pro zlepšení týmové práce, potom diskusní seminář pro řešení problémů, externí trénink a použití konkrétních nástrojů jsou vhodná opatření jako MBTIR nebo úlohy Belbin v týmu. Společnost Change International podporuje svoje zákazníky nejen při analýze určení problému. Jsme schopni, abychom realizovali profesionální opatření pro vzdělávání týmu pomocí našich tréninkových zkušeností, které jsme získali v rámci mezinárodních projektů tvorby týmů. Link