Customer area or Leadership Support Log In

FÖRBÄTTRA ARBETSPRESTATIONEN

VÅR FILOSOFI:

I ett företag gäller det att nå resultat. Enbart avsikten räcker inte till. Företag behöver inte enbart effektiva processer och konkurrenskraftiga produkter, utan även medarbetare med rätt kvalifikation och inställning. Medarbetare har en avgörande roll för företagets prestationer, vilket leder ibland till att resultat åstadkoms endast med hjälp av träning och utveckling. Vår erfarenhet visar emellertid att även andra faktorer, som till exempel informations- och feedbackkvalitet, påverkar attityden till arbetet och förmågan till prestationer hos medarbetarna. Change International tillhandahåller en mängd instrument som gör det möjligt för kunden att identifiera vilka åtgärder som leder till förbättring av resultatet. Detta tillvägagångssätt stödjer vårt motto: Vi hjälper våra kunder att nå uppsatta mål.

EXEMPEL PÅ VÅRT ARBETEK

Så hjälper vi dig att nå dina mål:

  • Omfattande organisationsanalyser
  • Understödja personalavdelningen inom ramen för en storskalig omstrukturering
  • Optimering av administrativa rutiner på i ett företags huvudkontor
  • Koncept till förbättring av kundorienteringen

Performance improvement matrix

URVAL AV KRITISKA FRÅGOR NÄR DU VILL FÖRBÄTTRA RESULTATET:

  • Vilka konkreta problem med prestationsbrister ska påtalas?
  • Vilka mål ska nås med åtgärderna?
  • Hur vet vi om åtgärderna var framgångsrika?
  • Är informationen anpassad för att främja deras förmåga till prestationer?
  • Stödjer det nuvarande incentivesystemet medarbetarna att nå de förväntade resultaten?