Customer area or Leadership Support Log In

GÖRA TEAMARBETET EFFEKTIVARE

VÅR FILOSOFI:

De flesta människor inom organisationen arbetar i team. Av detta skäl koncentreras ofta ansträngningarna inom personalutvecklingen på att främja samarbetet inom och mellan teamen. Beroende på vilka utvecklingsmodeller som har identifierats för förbättringen av teamarbetet, kan problemlösningsworkshops, äventyrsaktiviteter eller även användningen av konkreta instrument som MBTI® eller Belbin- teamroller utgöra lämpliga åtgärder. Change International stödjer sina kunder med att analysera problemets karaktär. Genom de träningserfarenheter, som vi har samlat genom våra internationella teambildningsprojekt, har vi kompetens att omsätta teamutbildningsåtgärderna på ett professionellt sätt.

EXEMPEL PÅ VÅRT ARBETEK

Så hjälper vi dig att nå dina mål:

 • Teamanalys
 • Teamutvecklingsworkshop för att besluta om en ny arbetsstruktur och därur härleda individuella ansvarsområden
 • Introduktionsworkshops för nya chefer
 • Problemlösningsworkshop på grund av hög fluktuation i enskilda team
 • Integrering av team från London och New York efter ett företagsförvärv
 • Ledning av teamworkshops som kick-off för den årliga målöverenskommelseprocessen

Example: Making teams more efficient

CRITICAL QUESTIONS IN THE PROCESS OF STRATEGY DEVELOPMENT:

 • I vilken omfattning delar teamets medlemmar med sig av informationer och erfarenheter till kollegorna i teamet?
 • I vilken omfattning stödjer teamets medlemmar varandra inbördes?
 • Finns det mål som gäller för hela teamet?
 • Hur ser kommunikationsprocessen ut inom teamet och mellan teamen?
 • Hur mäts teamets prestationer? Vilka mätkriterier finns?
 • Vilka beroenden finns mellan teamen?
 • Hur definieras ”Teamarbete” inom företaget?