Customer area or Leadership Support Log In

INTEGRERA INSTRUMENT OCH SYSTEM

VÅR FILOSOFI:

Att företag endast kan överleva om de lär sig snabbare än konkurrenterna har blivit en allmänt erkänd tes. Denna insikt kräver att kortfristigt tänkande måste kompletteras med en strategisk orientering. Change International stödjer kunderna på denna väg med beprövade system och instrument, som till exempel sådana, som är baserade på en kontinuerlig förändringsprocess eller sådana som riktar medarbetarutvecklingen på de strategiska behoven. Därvid är det för oss av största vikt att dessa system och instrument kan omsättas hos kundföretagets medarbetare. Dessutom är vi övertygade om att denna infrastruktur för förändringen inte bara måste ta hänsyn till den specifika företagskulturen, utan även måste ha potential att aktivt vidareutveckla denna. Vi stödjer våra kunder utan att skapa beroenden. Vi lotsar dig tills du känner att du ensam kan använda dina instrument och system och anpassa dem till förändrade villkor. Därigenom möjliggör vi för våra kunder att själva ange tonen på marknaden istället för att dansa till andras musik.

EXEMPEL PÅ VÅRT ARBETEK

Så hjälper vi dig att nå dina mål:

 • Implementera en kontinuerlig förbättringsprocess i produktionen och i serviceföretag.
 • Implementering av ett system för målöverenskommelse
 • Implementering av Balanced Scorecard
 • Implementering av ett 360° feedbacksystem
 • Implementering av en analys över utbildningsbehovet och ett uppföljningssystem för medarbetarutveckling
 • Genomförande av medarbetarintervjuer
 • Implementering av ett bedömningssystem för medarbetare

Examples: Steps to implement an MBO-System

KRITISKA FRÅGOR I SAMBAND MED INTEGRATION AV SYSTEM OCH INSTRUMENT INOM PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTVECKLING:

 • Hur bidrar de aktuella projekten i personal- och organisationsutvecklingen till den strategiska inriktningen?
 • Vad gör företaget för att förbättra inlärningsförmågan?
 • Finns det processer som säkerställer att vision och strategier kommuniceras tydligt?
 • Känner alla till de kritiska framgångsfaktorerna i vårt företag?
 • I vilken omfattning tar företaget hänsyn till medarbetarnas åsikter och synpunkter?
 • Vilka kännetecken har företagskulturen? I vilken omfattning främjar kulturen den aktuella strategiska inriktningen?
 • Hur är processerna designade för integrationen av nya system och instrument?
 • I vilken omfattning har du lyckats med att få cheferna på ledningsnivå att acceptera instrumenten och systemen i personal- och organisationsutvecklingen?