Customer area or Leadership Support Log In

OMSÄTTA STRATEGIER

VÅR FILOSOFI:

Att omsätta de beslutade strategivalen kräver inte bara en väl uttänkt planering och organisation, utan även att medarbetarna mobiliseras för de nya vägvalen och att effektiva kommunikationssystem utvecklas. Change International stödjer sina kunder i denna process som moderator. Vi står även till förfogande för coaching, för att gemensamt med kunden identifiera de enskilda kritiska framgångsfaktorerna för att omsätta den valda strategin och integrera kundens erfarenheter vid utvecklingen av lämpliga stödåtgärder. Vi är övertygade om att omsätta strategival är en alldeles speciell chefsprestation. Som specialist på att omsätta strategisk personal- och organisationsutveckling erbjuder Change International instrument och koncept som medverkar till att ansvaret för dessa processer finns kvar inom företaget.

EXEMPEL PÅ VÅRT ARBETEK

Så hjälper vi dig att nå dina mål:

  • Kunskapsledning för internationella projektchefer
  • Omstrukturering av avdelning för personalutveckling
  • Implementering av en kontinuerlig förbättringsprocess
  • Implementering av grupparbete i produktionen

Example: Elements of strategy development

KRITISKA FRÅGOR FÖR OMSÄTTNINGEN AV STRATEGIER:

  • Hur har företagets vision hittills kommunicerats?
  • Hur kan företaget säkerställa att strategin inte enbart har förståtts utan även omsatts i praktiken?
  • Hur flexibla är processerna när strategierna omsätts i praktiken?
  • Vilka instrument används för att följa upp vad de strategiska besluten ger för resultat?
  • Är det känt vilka som stöder strategin och vilka som inte stöder den?