Customer area or Leadership Support Log In

ZARZĄDZANIE ZMIANA

NASZE ZAŁOŻENIA::

Wiele organizacji szuka nieustannie nowych koncepcji umożliwiających osiągnięcie wyznaczonych celów przy stale zmieniających się warunkach na rynku. Jesteśmy przekonani ze w końcowym efekcie to właśnie pomysły, wiedza i umiejętności pracowników pomagają w osiągnięciu tego wyzwania.
Dlatego też rozwój personelu i rozwój organizacji pracy odgrywają w tym procesie decydującą rolę. Żeby jednak być w pełni wykorzystana, nauka rozwoju personelu musi krytycznie odzwierciedlać tradycyjne teorie, jednocześnie oferując nowatorskie pomysły potrzebne do rozwoju i do przywiązania pracowników do firmy.
Change International pragnie być pionierem w tej dziedzinie i wyszukuje dla swoich klientów najlepsze rozwiązania między innymi również poprzez czynny udział w międzynarodowych konferencjach.
Rozwinęliśmy na przykład koncepcje takie jak “Balance Scorecard”, mające na celu polepszenie jakości podczas procesu rozwoju personelu. Stanowiska informacyjne u naszych klientów stały się
ważnym środkiem wspierającym procesy zmian w ich przedsiębiorstwach. Klienci zgłaszają się do nas potrzebując trzeźwego spojrzenia z zewnątrz czy też kompetentnego partnera, gotowego do pomocy przy ich projektach.
Jako partner, który pomaga w kontrowaniu przebiegu procesów pracy
u naszych klientów, wykonanie tychże procesów

PRZYKŁADY Z NASZEJ PRACY

Tak więc możemy pomóc naszym klientom osiągnąć swoje cele

 • Opracowanie i wprowadzenie zasad do przedsiębiorstw w
  rożnych krajach przy pomocy programu do rozwoju kadr
  kierowniczych
 • Organizacja i przeprowadzenie “Open space conference” z
  udziałem 200 najlepszych pracowników kierownictwa pewnej,
  obecnej na międzynarodowej arenie, firmy
 • Wprowadzenie “Leadership Balanced Scorecard” w pewnym
  przedsiębiorstwie farmaceutycznym
 • Przygotowanie i doradztwo przedsiębiorstw w ramach modelu
  “Investor-in-People” (IIP)

Mobilizowanie masę krytyczną z interwencji duże grupy (Information Market)

CRITICAL QUESTIONS IN THE PROCESS OF INNOVATIVE CHANGE MANAGEMENT:

 • Czy istnieją strategie rozwoju personelu, które mogą być wspierane i realizowane przez grupę kierowniczą?
 • Czy sprawdzam regularnie i z jednakowym krytycyzmem pracę nad moim własnym rozwojem?
 • Czy systematycznie, regularnie i w jakim zakresie zasięgam od naszych wewnętrznych klientów zdania w formie sprzężenia zwrotnego, w celu zweryfikowania mojego obecnego obrazu w firmie i jakości mojej pracy?
 • Czy używam analizy porównawczej (benchmarkingu) jako instrumentu do ciągłego polepszania moich osiągnięć?