Customer area or Leadership Support Log In

ROZWÓJ STRATEGII

NASZE ZAŁOŻENIA:

Nasza strategia zakłada, że przedsiębiorstwo posiada wybór co do użyciu środków pomagających w osiągnięciu wyznaczonego celu.
Rozwój strategii wymaga podjęcia optymalnej decyzji co do określenia środków, za pomocą których zostaną osiągnięte cele wybrane przez przedsiębiorstwo i wynikające z wizji tegoż
przedsiębiorstwa. Dlatego też nasza pomoc koncentruje się na rozwoju we współpracy z Tobą rozmaitych alternatywnych posunięć.
Oprócz tego korzystasz z naszych, zdobytych w wielu branżach, i międzynarodowych doświadczeń. Pomożemy Ci również w opracowaniu planu komunikacyjnego, który pozwoli naszym strategiom na dobrze “zadomowić się” w Twoim przedsiębiorstwie.

PRZYKŁADY Z NASZEJ PRACY

Tak więc możemy pomóc naszym klientom osiągnąć swoje cele

 • W celu wprowadzenia popraw w pewnym przedsiębiorstwie przeprowadziliśmy analizę atmosfery pracy a następnie
  przedstawiliśmy wzory prawidłowego postępowania
 • Rozwinęliśmy strategię dla pewnej firmy technologicznej
  wspólnie z członkami jej kadry kierowniczej
 • Przeprowadziliśmy strategiczny workshop w celu nowego
  umiejscowienia na rynku pewnego banku handlowego
 • Służyliśmy jako doradca pewnego wielonarodowego
  przedsiębiorstwa przy niezbędnym, z powodu wprowadzenia
  nowego systemu IT, reformowaniu działu personalnego
 • Opracowaliśmy metody działania w pewnym obszernym
  projekcie zmian organizacyjnych

Przykład: Elementy strategicznego procesu rolowania się

KLUCZOWE PYTANIA DOTYCZĄCE ROZWOJU STRATEGII:

 • Jak wygląda obecny proces rozwoju strategii w Twoim przedsiębiorstwie?
 • Jak szczegółowo egzaminujesz nowe trendy na rynku, w społeczeństwie i w dziedzinie polityki?
 • Jak upewniasz się, już podczas procesu rozwoju, ze Twoja strategia zostanie użyta także w późniejszym czasie?
 • Czy w Twoim przedsiębiorstwie znajdują się środki umożliwiające Ci kontrolowanie istniejących już wytycznych?
 • Czy doświadczenie i wiedza Twoich pracowników jest używana sensownie i tak by pomoc w rozwoju optymalnej dla Twojego przedsiębiorstwa strategii?