Customer area or Leadership Support Log In

JAK KSZTAŁTOWAĆ EFEKTYWNĄ PRACĘ W ZESPOLE

FILOZOFIA:

Większość pracowników różnych firm pracuje w zespołach. Z tego też powodu często podczas szkolenia personelu kładziony jest duży nacisk na wspieranie pracy w zespole i pomiędzy zespołami.
Zależnie od tego jakie mechanizmy polepszające pracę w zespole zostały zaobserwowane, do szkolenia mogą zostać użyte warsztaty wspierające rozwiązywanie problemów, treningi Outdoorowe, czy też konkretne instrumenty. Dzięki swojemu, miedzy innymi w ramach międzynarodowych projektów szkoleniowych dla personelu, nabytemu doświadczeniu, Change International pomaga swoim klientom nie tylko analizować problemy lecz również używać środków do szkolenia ekip.

PRZYKŁADY Z NASZEJ PRACY

Tak więc możemy pomóc naszym klientom osiągnąć swoje cele

 • W jakim stopniu członkowie zespołu dzielą się swoimi
  informacjami z innymi kolegami z zespole?
 • W jakim stopniu członkowie zespołu się wzajemnie
  wspierają?
 • Czy istnieją cele ważne dla całej ekipy?
 • Jak wygląda proces komunikacyjny w zespole i pomiędzy
  zespołami?
 • Jak mierzona jest wydajność grupy? Jakie są kryteria
  pomiarowe?
 • Jak definiuje się w twoim przedsiębiorstwie “pracę
  zespołową”?

Przykład: Tworzenie zespołów bardziej wydajne

PRZYKŁADY Z NASZEJ PRACY:

 • Analiza zespołu?
 • Warsztaty służące do rozwoju zespołu, do wprowadzenia nowej struktury pracy i do podejmowania odpowiedzialności jednostek w zespole?
 • Warsztat zaznajamiający dla nowych kadr kierowniczych?
 • Warsztat służący do rozwiązywania problemów wywołanych wysoka fluktuacja w poszczególnych grupach?
 • Integracja w pewnym przedsiębiorstwie grup z filii znajdujących się w Londynie i w Nowym Yorku?
 • Przeprowadzenie warsztatów zespołowych jako impulsu który wspiera ustalanie corocznych celów?