Customer area or Leadership Support Log In

OFEROWANE USŁUGI

Projektujemy i dostarczamy programy skrojone na miarę dokładnej specyfikacji klienta. Platformy dla dostawy mogą się różnić w zależności od potrzeb klienta i wymagań.

ROZWÓJ STRATEGII

Nasza strategia zakłada, że przedsiębiorstwo posiada wybór co do użyciu środków pomagających w osiągnięciu wyznaczonego celu.
Rozwój strategii wymaga podjęcia optymalnej decyzji co do określenia środków, za pomocą których zostaną osiągnięte cele wybrane przez przedsiębiorstwo i wynikające z wizji tegoż przedsiębiorstwa. Dlatego też nasza pomoc koncentruje się na rozwoju we współpracy z Tobą rozmaitych alternatywnych posunięć. Oprócz tego korzystasz z naszych, zdobytych w wielu branżach, i międzynarodowych doświadczeń. Pomożemy Ci również w opracowaniu planu komunikacyjnego, który pozwoli naszym strategiom na dobrze “zadomowić się” w Twoim przedsiębiorstwie. Link

PRACA NAD ROZWOJEM PRACOWNIKÓW

Ludzie robią różnicę! Jednak ludzie są różni i każdy ma swoje mocne i słabe strony. Wierzymy, że jest to najbardziej opłacało się pracować na swoich mocnych stronach. Zmień International Ltd. pomaga swoim klientom, aby wydobyć najlepsze w swoich ludzi. Nie wierzymy w symulacji, ale wspierają podejście do nauki działania: Rozwój ludzi poprzez pracę nad projektami życiowych, które również tworzą konkretny i wymierny wpływ na organizację. Za pomocą instrumentów, takich jak 360 ° sprzężeniem zwrotnym możemy wskazać ukierunkowanych potrzeb szkoleniowych i rozwojowych, a także monitorować zmiany w zachowaniu. To dlatego wiele firm zwrócić się do nas, aby ich międzynarodowych programów rozwoju zarządzania.Link

ZARZĄDZANIE ZMIANA

Wiele organizacji szuka nieustannie nowych koncepcji umożliwiających osiągnięcie wyznaczonych celów przy stale zmieniających się warunkach na rynku. Jesteśmy przekonani ze w końcowym efekcie to właśnie pomysły, wiedza i umiejętności pracowników pomagają w osiągnięciu tego wyzwania.
Dlatego też rozwój personelu i rozwój organizacji pracy odgrywają w tym procesie decydującą rolę. Żeby jednak być w pełni wykorzystana, nauka rozwoju personelu musi krytycznie odzwierciedlać tradycyjne teorie, jednocześnie oferując nowatorskie pomysły potrzebne do rozwoju i do przywiązania pracowników do firmy. Change International pragnie być pionierem w tej dziedzinie i wyszukuje dla swoich klientów najlepsze rozwiązania między innymi również poprzez czynny udział w międzynarodowych konferencjach. Link

WCIELANIE W ŻYCIE STRATEGII

Wprowadzanie z życie strategii wymaga nie tylko dopracowanego planu i organizacji, lecz również mobilizacji pracowników przy wdrożeniu tych strategii i rozwoju efektywnych systemów komunikacyjnych.
Change International wspomaga swoich klientów jako moderator w czasie procesów transformacyjnych. Pełnimy również role trenera, który, w celu wprowadzenia w życie wybranych strategii, wyszukuje wspólnie z klientem aktualne, krytyczne czynniki odpowiedzialne za sukces, oraz który wnosi swoje doświadczenie do procesu rozwoju stosownych środków wspierających sukces naszych klientów. Jesteśmy przekonani, że opracowanie i pomyślne wprowadzenie w życie strategii jest szczególnym osiągnięciem dla kierownictwa. Z tego powodu, jako specjalista od strategii w dziedzinach rozwoju personelu i rozwoju organizacji pracy, Change International oferuje narzędzia i koncepcje, które dbają o to by odpowiedzialność za te procesy pozostała w przedsiębiorstwie. Link

ZWIĘKSZANIE WYDAJNOŚCI PRACY

Na koniec dnia, to wyniki, które się liczą. Co można zmierzyć, zrobić. Ale jak masz wyniki? Musisz inteligentnych procesów i produktów. To jest zawsze ludzie, którzy wymyślają i optymalizacji procesów i produktów.Wiele można zrobić poprzez szkolenia i rozwój – ale istnieje wiele powodów, które mogłyby powstrzymać ludzi od bycia skutecznym. Zmień International Ltd. wykorzystuje całe spektrum instrumentów poprawy wydajności nie tylko, aby uzyskać prawo diagnozy, ale także określić i wdrożyć działania, które koncentrują się na wynikach. Nich nasza podstawowa filozofia jest: Przyczyniają się do osiągnięcia swoich celów

Link

WPROWADZENIA INSTRUMENTÓW I SYSTEMÓW

To prawie stała uniwersalne stwierdzenie, że organizacje mogą przetrwać tylko wtedy, gdy uczą się szybciej niż ich konkurenci. Wyzwanie to wymaga zmiany od mentalności Quick-fix w stronę realizacji trwały infrastruktury ciągłym zmianom. Instrumenty takie jak dużych interwencji grupy lub systemów, takich jak zarządzanie przez cele (MBO) lub ciągłego doskonalenia procesów (Kaizen) może pomóc w projektowaniu, że architektura w ramach organizacji. Zmień International Ltd. pomaga klientom w ramach projektów rozwojowych, aby stworzyć warunki zachęcające zmiany i zajmuje rzeczywiste problemy w organizacji. Uznajemy potrzebę równowagi między istniejącym kultury i potrzebę zmian, przy jednoczesnym wspieraniu tempa tej nowej infrastruktury. Wspieramy naszych klientów w trakcie tego procesu, dopóki nie są w stanie utrzymać własnego dalszego rozwoju.Dobry lider to nie tylko “czas-kasjer”, ale także “clockbuilder”. Opuszczają organizacji z trwałego systemu zarządzania, który może działać sam, a także budowę nowych tradycji. Link

JAK KSZTAŁTOWAĆ EFEKTYWNĄ PRACĘ W ZESPOLE

Większość pracowników różnych firm pracuje w zespołach. Z tego też powodu często podczas szkolenia personelu kładziony jest duży nacisk na wspieranie pracy w zespole i pomiędzy zespołami.
Zależnie od tego jakie mechanizmy polepszające pracę w zespole zostały zaobserwowane, do szkolenia mogą zostać użyte warsztaty wspierające rozwiązywanie problemów, treningi Outdoorowe, czy też konkretne instrumenty. Dzięki swojemu, miedzy innymi w ramach międzynarodowych projektów szkoleniowych dla personelu, nabytemu doświadczeniu, Change International pomaga swoim klientom nie tylko analizować problemy lecz również używać środków do szkolenia ekip.

Link