Customer area or Leadership Support Log In

UTVECKLA STRATEGIER

VÅR FILOSOFI:

Strategi är en fråga om vägval. Strategiutveckling kräver att beslut tas om hur de mål ska nås som härletts ur företagets vision. Vårt stöd koncentrerar sig därför på att utveckla handlingsalternativ tillsammans med kunden. Därvid drar du nytta av våra branschövergripande och internationella erfarenheter. Vi hjälper dig också att utarbeta en kommunikationsplan, som bidrar till att förankra strategin i ditt företag.

EXEMPEL PÅ VÅRT ARBETE


Så hjälper vi dig att nå dina mål:

 • Koppla en analys om trivseln på arbetsplatsen med rekommendationer om hur förbättringar ska nås
 • Strategiutveckling för ett teknikföretag tillsammans med medlemmarna i företagsledningen
 • Genomförande av en strategiworkshop för nypositionering av en affärsbank
 • Developing a strategy for a spin-off of a new enterprise
 • Strategiutveckling för ett nystartat företag
 • Rådgivning till ett multinationellt företag vid förändring av personalavdelningen, som krävdes som följd av ett nytt IT- system
 • Utveckling av tillvägagångssätt för ett omfattande, organisationstäckande förändringsprojekt

Example: Elements of a strategic roll-out process

KRITISKA FRÅGOR OM STRATEGIUTVECKLING:

 • Hur ser företagets strategiutvecklingsprocess ut?
 • Hur omfattande belyser du trender på olika marknader, i samhället och i den politiska miljön?
 • I vilken omfattning involverar du dina kunder i strategiutvecklingsprocessen?
 • Hur kan du säkerställa att resultatet av strategiutvecklingen verkligen omsätts i praktiken?
 • Finns det mekanismer i ditt företag som gör det möjligt att ifrågasätta tidigare antaganden om hur göra affärer?
 • Utnyttjas dina medarbetares erfarenheter och kunnande inom utvecklingsprocessen?